Sledujte prosím aktuální informace o této preventivní akci na webu konkrétního pracoviště !


ČGS si velmi váží aktivit jednotlivých pracovišť zapojených do akce u příležitosti Světového týdne glaukomu.

Vzhledem k současné epidemiologické situace však výbor ČGS doporučuje zvážit přesunutí preventivního měření nitroočního tlaku pro veřejnost ze dne 10.3.2021 na jiný termín po zlepšení epidemiologické situace.

Realizace této akce zůstává v kompetenci jednotlivých participujících pracovišť.

Sledujete prosím aktuality na webu pracoviště.

Děkujeme za pochopení

ČGS